7 มีนาคม 2556

ทำใบขับขี่สากล International Driving License

web page hit counter

 

การทำใบขับขี่สากล หรือ International Driving License

ทำได้ที่ : กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 2 ตรงข้ามตลาดนัดสวนจตุรจักร ติดกับสถาบันการบินพลเรือน

เอกสารที่ต้องใช้ :
1. บัตรประชาชน พร้อมสำเนาและเซ็นสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
2. ใบขับขี่ประเภทที่ 2 ( ที่มีอายุ 5 ปี ) พร้อมสำเนาและเซ็นสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาและเซ็นสำเนาถูกต้อง
4. รูปถ่ายขาวดำ หรือ สี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ครึ่งตัวหน้าตรง ไม่ใส่หมวกและแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
5. ค่าธรรมเนียม 505 บาท และเงิน 20 บาท สำหรับซื้อซองใส่ใบขับขี่สากลใหม่ของเรา หาซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสารด้านหน้า

หมายเหตุ :
ใบขับขี่สากลมีอายุการใช้งาน 1 ปี หากเรายังอยู่ที่ต่างประเทศสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาต่ออายุแทนเราได้ โดยที่ไม่ต้องกลับประเทศไทย ต้องใช้เอกสารคือ
1. ใบมอบอำนาจ ติดแสตมป์ 10 บาทให้เรียบร้อย
2. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจมาทำเรื่องให้ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากล
1. เข้าตึกตามภาพ ขึ้นบันไดทางซ้ายมือไปชั้น2 เจอร้านถ่ายเอกสาร ด้านหลังเป็นห้องกระจก เข้าไปด้านในได้เลย
2. ยื่นเอกสารที่เตรียมมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าครบมั้ย เมื่อเรียบร้อยแล้วจะได้รับบัตรคิว
3. เดินเข้าไปด้านใน แล้วพยายามเดินเลาะมาทางขวามือ จะเจอเคาเตอร์ทำใบขับขี่สากลอยู่ด้านในๆ
4. เมื่อคิวโดนเรียก ให้ยื่นเอกสารที่ถูกตรวจให้เจ้าหน้าที่ พร้อมจ่ายเงินค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่สากล แล้วนั่งรอเรียกอีกรอบนึง
5. เจ้าหน้าที่จะให้เซ็นเอกสารรับใบขับขี่สากล ตรวจสอบรายละเอียดส่วนตัวว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
6. เซ็นชื่อเรียบร้อย ก็รับเอกสารได้เลยครับ

เบอร์ติดต่อกรมการขนส่งทางบก : 02-271-8888

Flag Counter

Flag Counter

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น